Livre équestre

3D Reitspass

« PrécédenteSuivante »

LUN, 15.07.

00:00 - 00:00
Einzel
07:00 - 23:00
Freies Reiten
09:30 - 10:00
Einzel

MAR, 16.07.

07:00 - 23:00
Freies Reiten
09:00 - 09:30
Unterricht bei Steffi
15:30 - 16:00
Unterricht bei Steffi
16:00 - 16:30
Unterricht bei Steffi
16:30 - 17:00
Unterricht bei Steffi

MER, 17.07.

07:00 - 23:00
Freies Reiten
09:00 - 09:30
Einzel
09:30 - 10:00
Einzel
10:00 - 10:30
Einzel
10:30 - 11:00
Einzel
14:00 - 14:30
Einzel
14:30 - 15:00
Einzel
15:00 - 15:30
Einzel
15:30 - 16:00
Einzel
16:00 - 16:30
Einzel
16:30 - 17:00
Einzel
17:00 - 17:30
Einzel
17:30 - 18:00
Einzel
18:00 - 18:30
Einzel
18:30 - 19:00
Einzel

JEU, 18.07.

07:00 - 23:00
Freies Reiten

VEN, 19.07.

07:00 - 23:00
Freies Reiten
13:30 - 14:00
Einzel
14:00 - 14:30
Einzel
14:30 - 15:00
Einzel
15:00 - 15:30
Einzel
15:30 - 16:00
Einzel
16:00 - 16:30
Einzel
16:30 - 17:00
Einzel
17:00 - 17:30
Einzel
17:30 - 18:00
Einzel
17:30 - 18:30
Geländeritt
18:00 - 18:30
Einzel

SAM, 20.07.

07:00 - 23:00
Freies Reiten
09:00 - 09:30
Einzel
09:30 - 10:00
Einzel
09:45 - 10:45
Führzügelgruppe
10:00 - 10:30
Einzel
10:30 - 11:00
Einzel
11:00 - 11:30
Einzel
11:15 - 12:45
Geländeritt
11:30 - 12:00
Einzel
12:00 - 12:30
Einzel
12:30 - 13:00
Einzel
13:30 - 14:00
Einzel
14:00 - 14:30
Einzel
14:30 - 15:00
Einzel
15:00 - 15:30
Einzel
15:30 - 16:00
Einzel
16:30 - 17:00
Einzel
17:00 - 17:30
Einzel
17:30 - 18:00
Einzel

DIM, 21.07.

07:00 - 23:00
Freies Reiten
09:00 - 09:30
⇵ Einzel
09:30 - 10:00
⇵ Einzel
10:00 - 10:30
⇵ Einzel
10:00 - 11:30
Geländeritt
10:30 - 11:00
⇵ Einzel
11:00 - 11:30
⇵ Einzel
11:30 - 12:00
⇵ Einzel
12:00 - 12:30
⇵ Einzel
12:30 - 13:00
⇵ Einzel
13:00 - 13:30
Einzel
13:30 - 14:00
Einzel
14:00 - 14:30
Einzel
LUN, 15.07.
00:00 - 00:00
Einzel
07:00 - 23:00
Freies Reiten
09:30 - 10:00
Einzel
MAR, 16.07.
07:00 - 23:00
Freies Reiten
09:00 - 09:30
Unterricht bei Steffi
15:30 - 16:00
Unterricht bei Steffi
16:00 - 16:30
Unterricht bei Steffi
16:30 - 17:00
Unterricht bei Steffi
MER, 17.07.
07:00 - 23:00
Freies Reiten
09:00 - 09:30
Einzel
09:30 - 10:00
Einzel
10:00 - 10:30
Einzel
10:30 - 11:00
Einzel
14:00 - 14:30
Einzel
14:30 - 15:00
Einzel
15:00 - 15:30
Einzel
15:30 - 16:00
Einzel
16:00 - 16:30
Einzel
16:30 - 17:00
Einzel
17:00 - 17:30
Einzel
17:30 - 18:00
Einzel
18:00 - 18:30
Einzel
18:30 - 19:00
Einzel
JEU, 18.07.
07:00 - 23:00
Freies Reiten
VEN, 19.07.
07:00 - 23:00
Freies Reiten
13:30 - 14:00
Einzel
14:00 - 14:30
Einzel
14:30 - 15:00
Einzel
15:00 - 15:30
Einzel
15:30 - 16:00
Einzel
16:00 - 16:30
Einzel
16:30 - 17:00
Einzel
17:00 - 17:30
Einzel
17:30 - 18:00
Einzel
17:30 - 18:30
Geländeritt
18:00 - 18:30
Einzel
SAM, 20.07.
07:00 - 23:00
Freies Reiten
09:00 - 09:30
Einzel
09:30 - 10:00
Einzel
09:45 - 10:45
Führzügelgruppe
10:00 - 10:30
Einzel
10:30 - 11:00
Einzel
11:00 - 11:30
Einzel
11:15 - 12:45
Geländeritt
11:30 - 12:00
Einzel
12:00 - 12:30
Einzel
12:30 - 13:00
Einzel
13:30 - 14:00
Einzel
14:00 - 14:30
Einzel
14:30 - 15:00
Einzel
15:00 - 15:30
Einzel
15:30 - 16:00
Einzel
16:30 - 17:00
Einzel
17:00 - 17:30
Einzel
17:30 - 18:00
Einzel
DIM, 21.07.
07:00 - 23:00
Freies Reiten
09:00 - 09:30
⇵ Einzel
09:30 - 10:00
⇵ Einzel
10:00 - 10:30
⇵ Einzel
10:00 - 11:30
Geländeritt
10:30 - 11:00
⇵ Einzel
11:00 - 11:30
⇵ Einzel
11:30 - 12:00
⇵ Einzel
12:00 - 12:30
⇵ Einzel
12:30 - 13:00
⇵ Einzel
13:00 - 13:30
Einzel
13:30 - 14:00
Einzel
14:00 - 14:30
Einzel